Transporten met dringend karakter die niet voorafgaandelijk gekend zijn.

Dringend *

  • aflevering uiterlijk binnen 2u30 na verwacht ophaaltijdstip (<140 km)
  • indien afstand > 140 km wordt zo snel mogelijk gereden

Medisch urgent: *

  • zo snel mogelijk met prioritair vervoer (= zwaailicht + sirene)

 

*: na telefonisch contact met IHcT (24/7) wordt beschikbaarheid en ophaaltijdstip doorgegeven. Indien IHcT niet kan voldoen aan uw vraag, zal indien gewenst het transport doorgegeven worden aan een externe transporteur conform hun geldende prijzen.

Prijs: forfaitaire component + variabel gedeelte in functie van afgelegde afstand.