Welkom op de website van IHcT !

 

Inter Healthcare Transport is ontstaan vanuit de zorg, voor de zorg.

 

Het betreft een initiatief van Rode Kruis Vlaanderen, UZGent en UZ Leuven om de transporten tussen zorgstellingen efficiënter, kwaliteitsvoller en goedkoper te organiseren om zo samenwerking te bevorderen.

 

Het achterliggende concept is dat door het efficiënt combineren van verschillende transporteenheden (= een uniek gelabeld, eenduidig, te transporteren pakket van pick-up tot drop off, voor eenzelfde conditionering binnen een bepaald tijdsbestek) per transportroute, de transportprijs significant zal zakken, de kwaliteit zal verbeteren en de efficiëntie zal toenemen

 

De focus ligt op de uitbouw van een stabiel, open, transparant, efficiënt, flexibel en ecologisch structureel distributienetwerk voor ( tijd-kritische) medische transporten binnen de zorgsector.

 

In eerste instantie werd opgestart in Vlaanderen. Ondertussen zijn ook de belangrijkste instellingen in Brussel en enkele instellingen in Wallonië opgenomen.

 

Elke instelling kan participeren en aandeelhouder worden. De eventuele winsten worden ofwel uitgekeerd aan de aandeelhouders (o.b.v. volume) of opnieuw geïnvesteerd in de zorg.

Om de transporten te organiseren wordt samengewerkt met Hendriks: een specialist binnen de transportwereld.